Till dig som är patient inom Vårdval Psykoterapi PDT


Du har fått en remiss för behandling inom vårdval Psykoterapi av din läkare alternativt psykolog på din vårdcentral.

Inom Vårdval Psykoterapi PDT kan du få behandling för lättare till medelsvår depression, ångest och stress.


Här kan du läsa mer om vad behandlingen innehåller, pris mm.

https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Psykoterapimottagning-Ingrid-Ranebo-Lund