Jag är leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och Specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi. Jag har steg 1 kbt kompetens och är steg 2 leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag har arbetat inom yrket sedan 2010, med bedömning och behandling inom psykiatrin, rekrytering (polis och försvarsmakt), handledning av chefer och personal inom skolans värld och utredningar av barn med svårigheter (förskola-grundskola). Min  psykoterapimottagning har jag haft sedan 2019.